loading

Rak nerki jest jednym z bardziej skomplikowanych nowotworów urologicznych, dlatego właściwa diagnostyka i leczenie są kluczowe dla skutecznej terapii i poprawy rokowania pacjentów. W naszym gabinecie oferujemy holistyczne podejście do zarządzania tym schorzeniem, łącząc najnowocześniejsze metody badań i terapii z doświadczeniem.

Objawy raka nerki

Pierwszorzędowe znaczenie ma wczesne rozpoznanie raka nerki, który często przebiega bezobjawowo, szczególnie w początkowej fazie. Objawy, które mogą wskazywać na obecność nowotworu, to m.in. bezbolesne krwiomocz, uczucie ciężkości lub ból w boku, bezprzyczynowa utrata wagi, stany podgorączkowe, zmęczenie oraz pojawienie się guza wyczuwalnego w obrębie jamy brzusznej. Nadmienić należy, że wymienione symptomy nie są specyficzne tylko dla raka nerki i mogą wskazywać także na inne schorzenia, dlatego tak istotne jest przeprowadzenie szczegółowej diagnostyki.

Diagnostyka raka nerki

Zaawansowana diagnostyka raka nerki obejmuje szereg badaniach, które pozwala na dokładne określenie stadium oraz rodzaju nowotworu, co jest niezbędne do zaplanowania optymalnego leczenia. W naszej klinice stosujemy m.in. badanie ultrasonograficzne, które jest jedną z pierwszych metod oceny zmian w obrębie nerki. W przypadku podejrzenia raka nerki konieczne jest wykonanie tomografii komputerowej (CT) lub rezonansu magnetycznego (MRI), które umożliwiają trójwymiarową wizualizację guza i ocenę jego związku z otaczającymi strukturami.

Biopsja nerki, czyli pobranie próbki tkanki nowotworu w drodze nakłucia, umożliwia histopatologiczną ocenę zmiany, co ma kluczowe znaczenie w ustaleniu dalszej strategii leczenia. W niektórych przypadkach stosuje się również badania PET-CT, które pozwalają na wyszukanie nawet niewielkich ognisk raka w całym ciele, żeby w odpowiedni sposób określić stopień zaawansowania choroby.

Leczenie raka nerki

Leczenie raka nerki jest zindywidualizowane i zależy od stopnia zaawansowania nowotworu, ogólnego stanu zdrowia pacjenta oraz jego preferencji. Nowoczesne terapie obejmują chirurgię, radioterapię, terapie celowane, immunoterapię oraz w wybranych przypadkach hormonalną terapię. Chirurgiczne usunięcie guza lub całej nerki (nefrektomia) jest standardową metodą leczenia, szczególnie w przypadku lokalnie zaawansowanych nowotworów.

Nowoczesne metody, takie jak laparoskopia i robotyczne systemy chirurgiczne, pozwalają na mniej inwazyjne podejście do zabiegu, skracają okres rekonwalescencji i minimalizują ryzyko powikłań. Terapie celowane oraz immunoterapia stanowią ważne opcje w przypadku raka nerki o wysokim stopniu zaawansowania lub w przypadku powrotu choroby po zabiegu chirurgicznym. Stosowane są również nowe metody leczenia, takie jak ablacja częstotliwości radiowych (RFA) czy krioablacja.

Rokowanie w przypadku raka nerki jest zróżnicowane i zależy głównie od stadium choroby w chwili rozpoczęcia leczenia. Wczesne wykrycie i leczenie znacznie poprawiają perspektywy pacjentów. W sytuacji zaawansowanego raka nerki rokowania są mniej korzystne, jednak dzięki postępowi w obszarze terapii celowanych i immunoterapii skuteczność leczenia tych przypadków znacząco wzrosła w ostatnich latach.

Zapewniamy kompleksową opiekę urologiczną, ułatwiając dostęp do najnowszych metod diagnostyki i leczenia raka nerki. Wysoka jakość świadczonych usług, indywidualne podejście do każdego pacjenta gwarantuje najwyższe standardy terapii nowotworów nerki. Jeśli zauważyłeś u siebie symptomy mogące wskazywać na rak nerki, skontaktuj się z nami w celu umówienia konsultacji i rozpoczęcia badania.

Jakie są objawy raka nerki?

Objawy raka nerki mogą obejmować ból w okolicy lędźwiowej, obecność krwi w moczu, utratę apetytu, utratę masy ciała oraz obrzęki wokół nerki.

Jakie są metody leczenia raka nerki?

Metody leczenia raka nerki obejmują chirurgiczne usunięcie guza (nefrektomia), radioterapię, immunoterapię, terapię celowaną i w niektórych przypadkach chemioterapię.

Czy istnieją czynniki ryzyka związane z rozwojem raka nerki?

Czynniki ryzyka obejmują palenie tytoniu, otyłość, nadciśnienie tętnicze, stosowanie niektórych leków, dziedziczne skłonności, a także ekspozycję na niektóre substancje chemiczne.