loading

Rak prostaty to jeden z najczęściej diagnozowanych nowotworów złośliwych wśród mężczyzn, szczególnie w starszym wieku. Często rozwija się powoli i początkowo nie daje wyraźnych objawów, co sprawia, że wczesna diagnostyka i leczenie raka prostaty jest niezwykle ważna dla rokowania oraz jakości życia pacjenta.

Objawy raka prostaty mogą być początkowo niezauważalne lub przypominają dolegliwości związane z łagodnym rozrostem prostaty. Do późniejszych, bardziej alarmujących objawów należą między innymi trudności z oddawaniem moczu, uczucie niepełnego opróżnienia pęcherza, bóle w okolicy miednicy, krew w moczu lub nasieniu oraz częste infekcje dróg moczowych. Ponadto, w przypadku zaawansowanego stadium choroby mogą pojawić się objawy wynikające z przerzutów, takie jak ból kości.

Diagnostyka raka prostaty

Diagnostyka raka prostaty obejmuje szereg badań, które mają na celu nie tylko wykrycie obecności nowotworu, ale również określenie jego stadium i agresywności, co ma kluczowe znaczenie dla wyboru optymalnej metody leczenia. Badanie przesiewowe, polegające na oznaczaniu poziomu swoistego antygenu sterczowego (PSA) we krwi, jest podstawowym elementem diagnostyki raka prostaty. Jednak ze względu na możliwość fałszywie dodatnich wyników, samo badanie PSA nie jest wystarczające i powinno być uzupełnione badaniem per rectum (DRE), które pozwala ocenić wielkość, kształt oraz konsystencję prostaty.

W przypadku podejrzenia raka prostaty zalecana jest biopsja stercza, która umożliwia mikroskopową ocenę pobranego fragmentu tkanki i potwierdzenie diagnozy. Obecnie, do uzupełnienia diagnostyki wykorzystuje się także zaawansowane techniki obrazowania, takie jak rezonans magnetyczny (MRI) czy pozytonowa tomografia emisyjna (PET), co pozwala na dokładniejsze określenie zasięgu procesu nowotworowego.

Leczenie raka prostaty

Leczenie raka prostaty jest uzależnione od wielu czynników, w tym od stadium choroby, wieku pacjenta, obecności współistniejących schorzeń oraz preferencji samego pacjenta. Wśród dostępnych opcji terapeutycznych wyróżniamy między innymi obserwację aktywną, zabiegi chirurgiczne (np. prostatektomia radykalna), radioterapię, hormonoterapię i chemioterapię.

Rokowanie w przypadku diagnozy raka prostaty jest bardzo indywidualne i zależy głównie od stopnia zaawansowania nowotworu w chwili wykrycia oraz odpowiedzi na leczenie. Wczesne wykrycie raka prostaty zazwyczaj wiąże się z dobrym rokowaniem i dużym prawdopodobieństwem wyleczenia. Dlatego niezwykle ważne jest regularne przeprowadzanie badań przesiewowych, zwłaszcza u mężczyzn po 50. roku życia lub u osób z wysokim ryzykiem zachorowania (historia rodzinnego występowania raka prostaty, czynniki genetyczne).

Korzystając z naszej usługi diagnostyki i leczenia raka prostaty, pacjenci mogą liczyć na kompleksową opiekę medyczną, opartą na najnowszych badaniach naukowych i standardach leczenia. Wykorzystujemy doświadczenie i zaawansowane technologie, aby zapewnić najlepszą możliwą ścieżkę diagnostyczną i terapeutyczną, dostosowaną do indywidualnych potrzeb i warunków każdego pacjenta.

Jakie są objawy raka prostaty?

Objawy raka prostaty mogą obejmować trudności w oddawaniu moczu, częste oddawanie moczu, ból lub uczucie pieczenia podczas mikcji, ból w okolicy miednicy, ból w obrębie jąder lub krwiomocz.

Jakie są objawy raka prostaty?

Objawy raka prostaty mogą obejmować trudności w oddawaniu moczu, częste oddawanie moczu, ból lub uczucie pieczenia podczas mikcji, ból w okolicy miednicy, ból w obrębie jąder lub krwiomocz.

Czy istnieją czynniki ryzyka związane z rozwojem raka prostaty?

Tak, czynniki ryzyka obejmują wiek (czynnikiem ryzyka jest wiek powyżej 50. roku życia), historię rodzinną raka prostaty, rasę (czarnoskórzy mają wyższe ryzyko) i niektóre czynniki genetyczne.